Tietosuojakäytäntö

Asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat aina olleet tärkeä osa toimintaamme. Parhaan mahdollisen kokemuksen tarjoamiseksi meidän on käsiteltävä tiettyjä henkilötietoja, ja se on hyvin vastuullinen tehtävä.

 

Sinun oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on seuraavia oikeuksia:

A. Oikeus selkeään tietoon. Sinulla on oikeus saada tietää, miten ja miksi käsittelemme henkilötie-tojasi, minkä vuoksi olemme julkistaneet tämän tietosuojaselosteen.

 B. Oikeus tietoon. Sinulla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Löffe käsittelee sinusta. Vastaus tulee antaa 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Pyynnöstä saat ainakin seuraavat tiedot:
− tiedonkäsittelyn tarkoitus
− henkilötietojen kategoriat
− onko henkilötietoja luovutettu toiselle osapuolelle ja etenkin, jos niitä luovutetaan EU- ja Eta-alueen ulkopuolelle
− miten kauan henkilötietoja käsitellään ja säilytetään
− mistä olemme saaneet henkilötiedot.

 C. Oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen oikaisua. Tiedot on oikaistava niin pian kuin mahdollista.

 D. Oikeus vaatia omien henkilötietojen poistamista. Tiedot voidaan poistaa ainoastaan jonkin seu-raavan perusteen pohjalta:
− Henkilötiedot eivät ole enää välttämättömiä siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.
− Tietojenkäsittely perustuu pelkästään suostumukseesi ja peruutat sen.
− Vastustat tietojenkäsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiseen ole mitään oikeutettua perustetta.
− Tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten ja kiellät sen.
− Tietojenkäsittely on lainvastaista.
− Tiedot tulee poistaa oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi.
HUOMAA! Henkilötietojasi EI voida poistaa, mikäli niitä tarvitaan oikeudellisten velvoitteiden tai muun lainsäädännön noudattamiseksi.

 E. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista. Voit hyödyntää tätä oikeutta esimerkiksi, jos olet pyy-tänyt henkilötietojesi oikaisemista ja meidän on tarkistettava uudet henkilötiedot tai jos odotat oikeutettua etuamme koskevaa selitystä.

F. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyynnöstä voit saada Löffe -yhtiön sinusta käsittelemät henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Voit siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja turvallista. Tämä koskee suostumukseen ja sopimukseen perustuvaa henkilötietojen käsittelyä ja ainoastaan teknisesti saatavilla olevia henkilötietoja.

 G. Oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa tietojenkäsittelyä. Jos vastustat tietojen käsittelyä, Löffe -yhtiön on todistettava, että käsittelyn tarve syrjäyttää oman etusi. Jos vastustat suoramarkkinointia, käsittely lopetetaan välittömästi.
Huomaa, että oikeudet voivat vaihdella eri tilanteissa.

 

Tietojen säilytys ja suoja

Löffe arvioi vaikutuksia säännöllisesti havaitakseen helpommin mahdollisia uhkia ja kehit-tääkseen jatkuvasti henkilötietojesi suojaa. Löffe suojelee henkilötietojasi rajoitettujen käyttöoikeuksien avulla, eli vain työntekijöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja työtehtävissään, on pääsy niihin. Henkilötietoja säilytetään lukitussa tilassa tai niitä suojataan salasanalla ja muilla teknisillä keinoilla. Löffe -yhtiön työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Se on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen.
Löffe säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista. Tietojen säilytyksen perustana voivat olla lait, standardit tai omat periaatteet.

Ota yhteyttä Löffe -yhtiöön, jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi tai tietosuojaselosteesta.