Allmänna villkor

Villkoren gäller endast när transaktionen har gjorts via Löffe onlinebutik.


§ 1 Erbjudanden; leveranser; partiell leverans


(1) Produkterna vi säljer på www.löffe.fi är inte bindande erbjudanden.

(2) Anbud gäller inte för beställningar utanför Finland.

(3) Om den produkt du beställt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att annullera erbjudandet och / eller försäljningen.

(4) Vi förbehåller oss rätten att göra en delleverans om vi anser detta rimligt för en snabb lösning.


§ 2 Ansvar


(1) Vi är inte ansvariga för kundskador. Detta inkluderar skador på klientens kropp, hälsa eller liv. Vi ska inte heller hållas ansvariga för andra skador som orsakats avsiktligt eller till följd av grov vårdslöshet eller försummelse.

(2) Vi är endast ansvariga för skador som är typiska och förutsebara för avtalet. Detta gäller inte skador orsakade av vårdslöshet eller skador som påverkar kundens kropp, hälsa eller liv.

(3) Ovanstående begränsningar gäller även för fordringar som krävs av kundens representanter eller agenter.

(4) Bestämmelserna i lagen om produktansvar förblir oförändrade.

§ 3 Tvist / medling online

I händelse av tvist kan du kontakta Europeiska kommissionen via dess online-medlingssida. Ditt klagomål på webbplatsen kommer automatiskt att vidarebefordras till oss. Du kan lämna in ett klagomål på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Naturligtvis kan du också kontakta vår kundtjänst direkt: info@loffe.fi

§ 4 Rabattkodregler

Följande villkor gäller för användning av rabattkoder, om inte annat anges i samband med rabattkoden.

(1) Rabattkoden kan endast användas av den person som fick den personligen i samband med nyhetsbrevet. Använd samma e-post som registrerades när du prenumererar på nyhetsbrevet när du prenumererar. Rabattkoden kan inte överföras till andra personer. Det är bara möjligt att använda en rabattkod per beställning och därför kan flera koder inte kombineras.

(2) Rabattkodens giltighetstid och det möjliga lägsta köpbeloppet ska anges i samband med koden.

§ 6 Tvistlösning

Vi deltar inte i tvistlösningsförfarandet i Consumer Arbitration Board och vi har ingen skyldighet att delta i det.